• darkblurbg

Psychosociale therapie is een laagdrempelige, praktische ondersteuning voor mensen die klachten hebben die niet voortkomen uit een psychische stoornis maar die een gevolg zijn van levensproblemen. Een situatieverandering maar ook 'niet goed in je vel zitten' zonder duidelijke oorzaak, kan ervoor zorgen dat jouw leven verandert en dat je hierin een weg moet zien te vinden. Hierbij kun je bv denken aan echtscheiding, verlies van een dierbare, ziekte, hoge werkdruk, ontslag en conflicten thuis en/of op je werk. Maar ook kinderen krijgen en de nieuwe rol van vader of moeder is een ingrijpende verandering. Of het gebeurt zomaar dat je je niet goed meer voelt. Je ‘normale’ manier van leven en omgaan met wat er speelt werkt nu niet en er ontstaan problemen. Dat kan zich uiten in onrust, stress, slecht slapen, emoties als boosheid, verdriet, frustratie of depressieve gevoelens. Je kunt het gevoel hebben ‘het’ niet meer aan te kunnen en kunt hier zelf geen oplossing voor vinden.

Psychosociale begeleiding geeft je inzicht in je eigen situatie en in je manier van hiermee omgaan. Het geeft je zicht op je belemmerende patronen. 
Je leert accepteren wat er is en ziet waar je invloed op hebt en waar je verantwoordelijkheid voor kunt nemen. Je ervaart waar je kracht ligt en leert deze te gebruiken. Belangrijke uitgangspunten waar ik mee werk zijn inzicht, autonomie, flexibiliteit, begrip en acceptatie. Emoties mogen er zijn en krijgen de ruimte.

Klachten die kunnen spelen

  • onrust en stress
  • slaapproblemen
  • gebrek aan zelfvertrouwen, laag gevoel van eigenwaarde
  • depressieve gevoelens
  • burn-out
  • eenzaamheid
  • conflicten, communicatieproblemen
  • ziekte 
  • rouw- en verliesverwerking

Hoe werkt het

De basis voor de begeleiding vormt het gesprek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende therapeutische benaderingen waarbij steeds wordt gekeken naar wat passend is voor jou, gebaseerd op jouw manier van denken, voelen en doen. Ik maak vooral gebruik van ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en waar nodig gecombineerd met oplossingsgerichte therapie. Daarbij vind ik het belangrijk het systeem (familie, gezin van oorsprong) waar je deel van uitmaakt in het oog te houden. Binnen die context ga je immers je leven met nieuwe handvatten weer verder leven.

Hoe ziet een traject eruit

Na je aanmelding en een telefonisch kennismakingsgesprek zal de eerste afspraak worden gepland. Deze afspraak duren een uur, waarbij het eerste gesprek wat langer kan zijn(tot 1,5 uur). De hulpvraag en de problematiek die ervoor zorgt dat jij problemen ervaart komen boven tafel. Wat wil je bereiken met de therapie, wat is je doel?  
Hoe lang het traject duurt is afhankelijk van de vraag maar de regie over het aantal gesprekken blijft in jouw handen. De frequentie van de gesprekken wordt in onderling overleg afgesproken.