• darkblurbg

Wat is ACT

Acceptance and Commitment Therapy is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie.

Tijdens de therapie word je geleerd je te richten op zaken die je zelf kunnen beïnvloeden. Hierbij kun je denken aan je eigen gedrag in plaats van zaken die je niet zelf kunt beïnvloeden. Zoals tevergeefs controle proberen te krijgen over ervaringen die niet te beïnvloeden zijn, (emoties en gedachten) en gedrag van anderen. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van je emoties en gedachten. De kern van ACT is de filosofie dat vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Bij ACT wordt veel gewerkt met oefeningen en metaforen. Een belangrijk doel van ACT is het verhogen van de kwaliteit van leven.

Als je niets verandert, zal niets veranderen. ACT vraagt om een actieve deelname, waarbij het thuis in de praktijk brengen en oefenen essentieel is.

De zes kernprocessen van ACT

  • Acceptatie; moeilijke situaties, gedachten of emoties in jezelf niet vermijden maar (h)erkennen en leren verdragen.
  • Defusie; leren loskomen van gedachten, leren dat ze niet altijd waar zijn en gebeurtenissen zijn in je brein, die komen en gaan.
  • Contact met het hier en nu; bewust zijn van wat je op dit moment voelt en denkt.  
  • Het Zelf; leren om van een afstandje naar jezelf te kijkenen op jezelf te reflecteren. Kloppen de aannames en overtuigingen die je over jezelf hebt.
  • Waarden; leren ontdekken wat jij echt belangrijk vindt in je leven
  • Toegewijd handelen; leren actie te ondernemen op basis van jouw waarden

Psychologische flexibiliteit; Bij ACT wordt niet direct ingezet op het veranderen van de situatie (dat is immers vaak niet mogelijk) maar op het ermee leren leven, waardoor je er minder last van gaat ondervinden. Je stopt als het ware 'het gevecht' ermee, wat rust kan geven. Daarnaast onderzoek je wat echt belangrijk voor je is in je leven, maar waar je door het gevecht tegen je problemen, niet aan toe komt. Dit kan een nieuwe richting geven aan je leven en bied je gereedschappen om ook in de toekomst flexibel met jezelf en situaties om te kunnen gaan.

Ik maak gebruik van ACT-guide, waardoor ik je oefeningen, filmpjes en ondersteunende tekst na iedere sessie zal toesturen.