• darkblurbg

Bij gezinstherapie worden de relaties onderling bekeken en besproken, hoe gaan jullie met elkaar om en waar lopen jullie vast. Sommige problemen lossen zich vanzelf op, maar soms kan het verstandig zijn om hulp in te schakelen.
Gezinstherapie kan hierbij helpen door samen met de ouders op zoek te gaan naar een oplossing voor de hulpvraag en door te zoeken naar mogelijkheden om de situatie hanteerbaar te maken.

Mensen beïnvloeden elkaar. Omdat een kind samen met anderen leeft zullen we daarom ook altijd kijken hoe de invloeden binnen het gezin op elkaar zijn.
We onderzoeken hoe gezinsleden op elkaar reageren en hoe daardoor problemen al of niet veroorzaakt en in stand gehouden worden.
Ook overleg over hoe jullie willen opvoeden vraagt aandacht. Waar laat je elkaar de ruimte en wat is voor jullie allebei absoluut belangrijk.
Ik kijk en denk met je mee over een aanpak die bij jullie past.

Vaardigheden op communicatiegebied, zoeken naar probleemoplossingen die passend zijn binnen jullie gezin en zorg besteden aan alle relaties binnen het gezin, zijn belangrijke gereedschappen waar we aandacht aan besteden.

Gezinstherapie is mogelijk als:

  • je de onderlinge communicatie wil verbeteren
  • bij problemen in samengestelde gezinnen.
  • je ondersteuning wil hebben en/of feedback wil krijgen
  • je gezin niet lekker draait 
  • gezinsleden in de knel zitten of niet tot hun recht komen
  • bij opvoedingsvraagstukken
  • een echtscheiding speelt en je de kinderen er zo min mogelijk onder wil laten lijden
  • je beter om wil gaan met je kind bij bijvoorbeeld ADHD, autisme, leerproblemen

Gezinstherapie vindt bijna altijd plaats bij jullie thuis in je eigen gezin.